DZIECKO JAKO KLIENT PIERWSZOPLANOWY W SĄDZIE

spotkanie seminaryjne w ramach działań Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami DIKASTAI oraz Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce Sekcji Poznańskiej

Jest to kontynuacja dyskusji, która odbyła się w czasie międzynarodowej konferencji naukowej “Diagnoza dla wymiaru sprawiedliwości” w Gnieźnie w grudniu 2018r.

16 kwietnia (wtorek) godz. 17:00

miejsce spotkania Wydział Nauk Społecznych UAM, Instytut Filozofii

ul. Szamarzewskiego 89 budynek C s. 215 (II piętro)

Wprowadzenie

prof. UAM dr hab. Piotr Juchacz – Dyrektor Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami – DIKASTAI – „O znaczeniu perspektywy wielopodmiotowej w dyskursie na temat dziecka jako uczestnika postepowań sądowych”

mgr Barbara Gojżewska, psycholog, psychoterapeuta, biegły sądowy, Przewodnicząca Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce – Sekcja w Poznaniu

„Uczucia dziecka w czasie postępowań sądowych”

Referaty:

mec. Adriana Mikucka, radca prawny, Sprawy rodzinne okiem radcy prawnego

dr hab. Danuta A. Michałowska, pedagog, biegły sądowy, Dziecko w Sądzie. Sprawy rodzinne – kontekst psychospołeczny.

mgr Paulina Stachura – psycholog, biegły sądowy, Regulacja kontaktów z punktu widzenia rodzaju i potrzeby więzi u dziecka.

W dyskusji udział wezmą zaproszeni goście:

dr Maria Kujawa (Prezes Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce)

Krystian Marchwiak (Prezes Sądu Rejonowego w Chodzieży)

Benedykta Neumann (Przewodniczący Rady Ławniczej w Sądzie Okręgowym w Poznaniu)

dr Paweł Mazur (Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami – DIKASTAI)