Objęliśmy patronatem Koło Naukowe Psychologii Sądowej i Penitencjarnej przy Wyższej szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.