Konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.