Zwyczajne zebranie Zarządu odbędzie się 13 maja 2017 r. o godz. 11:00 w Krakowie.

Przedstawione zostanie między innymi sprawozdanie z działalności statutowej Stowarzyszenia oraz wyniki finansowe za rok 2016.

ZEBRANIE MA CHARAKTER OTWARTY.

Miejsce spotkania: Instytut Psychologii UJ, ul. Ingardena 6  –  sala nr 4.01

Zapraszamy serdecznie. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Zebraniu.

Maria Kujawa