Projekt zmian organizacji i zakresu działania sekretariatów Sądowych z 6 grudnia 2016 r.

Nasza opinia jest zbieżna z opinią PTP.