Szkolenie ma na celu wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności  polegające na analizie akt sprawy, projektowaniu badania, badaniu i przygotowaniu opinii.

Zagadnienia

  • poznanie możliwych do wykorzystania narzędzi diagnostycznych do badania nieletniego i jego rodziny
  • wiedza na temat najczęściej stawianych przez Sąd pytań do biegłego
  • nabycie umiejętności projektowania badań i formułowania opinii
  • poznanie stosowanych środków wychowawczych, poprawczych i leczniczych w oparciu o Ustawę o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich
  • wiedza na temat istniejących rodzajów placówek pomocowych.

Prowadzący:  mgr Anika Świątek – psycholog i psychoterapeuta, biegła przy Sądzie Okręgowym w Krakowie

Czas trwania:  w godz. od 10:00 do 17:30