Celem zajęć jest:

  • wzbogacenie i uporządkowanie wiedzy w temacie rozwodu i jego znaczenia dla rodziny
  • wypracowanie zaleceń jakie należy przekazać i w jakie warto wzbogacać rodzinę w momencie zmiany

Zakres tematyczny zajęć:

  1. Rodzina  jej członkowie i  ich rola w życiu rodziny
  2. Rodzina zrekonstruowana ( patchworkowa) – kto jest kim w nowym systemie rodzinnym
  3. Potencjalne  trudności i zagrożenia w rodzinie „niepełnej”
  4. Rola matki, rola ojca w życiu w pojedynkę
  5. Rozwód – skutki i konsekwencje dla dziecka
  6. Dziecko w rodzinie rozwiedzionej  – jak towarzyszyć mu w tej sytuacji i jak dostrzec  symptomy kryzysu w rodzinie
  7. Mediacja i ugoda – jako sposób uregulowania kontaktów z dzieckiem.

Zajęcia kierowane do psychologów i pedagogów  pracujących z  rodzinami w sytuacjach  rozwodu.

Zajęcia w formie warsztatowo – wykładowej.

Prowadzący: mgr Agnieszka Blach – Tomera