Tematyka kursu

  • Unormowania prawne dotyczące zmiany płci w Polsce i kierunki zmian legislacyjnych proponowane przez środowiska społeczne.
  • Obecna procedura sądowa zmiany płci.
  • Udział biegłego psychologa w procesie o zmianę płci. Dostępne procedury diagnostyczne w zakresie oceny dynamiki osobowości powoda/powódki.
  • Rozmowa z rodzicami jako strona pozwana, pozyskiwanie niezbędnych danych i dokumentów, ocena systemu rodzinnego.
  • Zmiana płci żeńskiej na męską – przykłady
  • Zmiana płci męskiej na żeńską – przykłady
  • Opinia biegłego. Możliwe warianty rozwiązań. Opinia z uwzględnieniem podejścia i perspektywy psychoterapeutycznej.

Prowadzący: mgr Barbara Gojżewska