Zespół stresu pourazowego jako skutek urazu traumatycznego u dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym.

 • Opis zespołu
 • Charakterystyczne zachowania społeczne
 • Przykłady z kazuistyki

Opinia biegłego psychologa w sprawach o zadośćuczynienie za utratę więzi z osoba najbliższą dotyczącą dzieci młodszych

 • Procedury badawcze
 • Metody badawcze
 • Opinia biegłego

Zespól stresu pourazowego jako skutek urazu traumatycznego u dzieci starszych i młodzieży

 • Opis zespołu
 • Charakterystyczne zachowania społeczne
 • Przykłady z kazuistyki

Opinia biegłego psychologa w sprawach o zadośćuczynienia za utratę więzi z osoba najbliższą dotyczącą dzieci starszych i młodzieży

 • Procedury badawcze
 • Metody badawcze
 • Opinia biegłego

Badanie dzieci i młodzieży w procesach karnych z uwzględnieniem zespołu stresu pourazowego. Przedstawienie tej problematyki w opinii biegłego.

Prowadzący kurs: mgr Barbara Gojżewska – specjalista psycholog kliniczny,  mediator i stały biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiej Federacji Psychoterapii.

Kurs odbywać się będzie w siedzibie Stowarzyszenia w Krakowie w godzinach od 9:30 do 16:30.