1. ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ
  2. TRWAŁA UTRATA WIĘZI
  3. CIERPIENIE I BÓL PSYCHICZNY
  4. ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO
  5. ZESPÓŁ OSTREGO STRESU
  6. PODJĘCIE PSYCHOTERAPII JAKO ZACHOWANIE UWIARYGODNIAJĄCE POWODA/POWÓDKĘ

Powoływanie biegłych psychologów celem dokonania psychologicznej oceny doznanej straty w postaci utraconych więzi, dóbr, doznawanego cierpienia jest nieodzownym elementem postępowania sądowego w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Warsztat diagnostyczny biegłego sądowego zawiera obecnie szereg metod oceny zespołu stresu pourazowego i zespołu ostrego stresu  zgodnie z ICD 10. Prowadząca przedstawi  metody diagnostyczne i sposób opisu doznanych przez powodów strat. Przedstawi też na podstawie własnych badań problematykę podejmowania lub niepodejmowania psychoterapii przez osoby dotknięte zdarzeniami traumatycznymi i wpływ tego faktu na rozstrzygnięcia Sądu.

Prowadzą: mgr Barbara Gojżewska – specjalista psycholog kliniczny,  mediator i stały biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiej Federacji Psychoterapii,

lub mgr Kamil Jezierski – biegły Sądu Okręgowego w Krakowie

Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Stowarzyszenia w Krakowie  w godzinach od 9:30 do 16:30 z godzinną przerwą na obiad.