Kurs przedstawia prawidłowości rozwoju psychoseksualnego dziecka i młodzieży oraz

zagrożenia i patologie rozwoju.

Omawia właściwe rodzaje zachowań dorosłego wobec erotyzmu.