Kurs przedstawia typową sylwetkę sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci.

Ukazuje czynniki ryzyka przemocy na tle rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży.

Jest wprowadzeniem w diagnostykę w przypadkach podejrzeń wykorzystania seksualnego.

Pokazuje sposoby interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy.