Kurs przedstawia możliwości i zagrożenia dotyczące orzekania opieki naprzemiennej.

Dotyczy zagadnień pojawiających się w toku rozpraw sadowych zapoznaje z nowymi teoriami dotyczącymi rodziny i kształtowania się więzi.

Przedstawiona będzie analiza przypadków.

Szkolenie od godz. 10:00 do 16:30.

Prowadzący: dr Maria Kujawa