Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności praktycznego wykorzystywania w diagnozie osobowości narzędzia jakim jest Inwentarz Osobowości NEO-PI-R Costy i McCrae.

Pierwsza część szkolenia przybliża i systematyzuje wiedzę na temat podstaw teoretycznych leżących u podłoża testu – t.j. czynnikowe ujęcie osobowości, główne założenia Pięcioczynnikowej Teorii Osobowości. Uczestnicy zapoznają się z budową narzędzia, dokładną charakterystyką czynników osobowości i ich składników.

Druga część szkolenia koncentruje się wokół praktycznego zastosowania Inwentarza NEO-PI-R. Zajęcia przybliżają obszar zastosowania narzędzia, diagnozę osobowości przy użyciu NEO-PI-R, analizę różnych konstelacji cech oraz profilów osobowości.

W ramach szkolenia zostanie również scharakteryzowana skrócona wersja testu: NEO-FFI.

Prowadzący: mgr Katarzyna Pisarczyk