Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce objęła patronatem wydarzenie pod nazwą Dni Prawa i Psychologii, które odbędzie się w formie online 24-26.03.2021
Poniżej link do wydarzenia :
https://www.facebook.com/events/3556437067806290