więcej na stronie:

www.ignatianum.edu.pl/ix

kontakt:  e-mail: konferencjanarracyjna2023@ignatianum.edu.pl