12 – 13 czerwca 2021 r. WEEKENDOWY kurs przygotowujący do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni. Wersja on-line. KURS ODBĘDZIE SIĘ !

Terminy spotkań on-line: 12 – 13  czerwca 2021 r. 26 – 27  czerwca 2021 r. 10 – 11  lipca      2021 r.   Koszt szkolenia:  2450,00 zł  +  egzamin  350,00 zł. Dla członków Stowarzyszenia koszt egzaminu  100,00 zł Przy wpłacie  do dnia 05 czerwca 2021 r. całej kwoty lub 650,00 zł i następnych wpłatach najpóźniej do…