Dnia 24 października 2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków SPSwP

Dnia 24 października 2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków SPSwP. Protokół z zebrania przesłany został do Sądu w celu aktualizacji KRS. W wyniku głosowania: na przewodniczącą Stowarzyszenia została ponownie wybrana dr Maria Kujawa  (43 głosy ważne, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się), na zastępcę został wybrany dr Kamil Jezierski  (w miejsce mgr Michała Górnego), nowym członkiem…