Dnia 24 października 2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków SPSwP.

Protokół z zebrania przesłany został do Sądu w celu aktualizacji KRS.

W wyniku głosowania:

  • na przewodniczącą Stowarzyszenia została ponownie wybrana dr Maria Kujawa  (43 głosy ważne, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się),
  • na zastępcę został wybrany dr Kamil Jezierski  (w miejsce mgr Michała Górnego),
  • nowym członkiem zarządu została wybrana mgr Barbara Wysocka,
  • pozostały skład Władz Stowarzyszenia bez zmian.

Bardzo dziękujemy wszystkim członkom za aktywny udział w zebraniu.