Termin szkolenia: TRZY SPOTKANIA

17 – 18 czerwca 2017 r.

01 – 02 lipca 2017 r.

15 – 16 lipca 2017 r.

Koszt szkolenia: 1950,00 zł przy wpłacie 1000,00 zł do 07 czerwca 2017 r.

z dopiskiem KURS WEEKENDOWY

następne wpłaty najpóźniej przy II i III spotkaniu.

Po tym terminie

koszt szkolenia: 2150,00 zł z wpłatami w 3-ch ratach z dopiskiem KURS WEEKENDOWY:

I – 700,00 zł z terminem wpłaty do 07 czerwca 2017 r.

II – 850,00 zł (możliwość zapłaty gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia)

III – 600,00 zł (możliwość zapłaty gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia)

Egzamin płatny osobno – 300,00 zł.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydajemy tylko członkom Stowarzyszenia po pozytywnym zdaniu egzaminu.

Możliwość wycofania dokonanej wpłaty do dnia 07 czerwca 2017 r. z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wys. 100,00 zł.

Po 07 czerwca 2017 r. dokonanych wpłat nie zwracamy.

Szkolenie prowadzone będzie w siedzibie Stowarzyszenia w Krakowie, ul. św. Filipa 23/3

Zajęcia obejmują 60 godz. szkoleniowych (po 20 godzin w każdym zjeździe)

Zajęcia rozpoczynają się:

– w sobotę od godz. 09:00

– w niedzielę od godz. 08:00

Godzinna przerwa obiadowa, koszt obiadu nie jest wliczony w cenę kursu.