Termin szkolenia: 09 – 14 kwietnia 2018 r.

Koszt szkolenia: 2050,00 zł przy wpłacie całej kwoty lub 1000,00 zł do 15 marca 2018 r.

Po tym terminie koszt szkolenia: 2350,00 zł z możliwością wpłaty w 2-ch ratach:

I – 1100,00 zł z wpłatą w terminie do 27 marca 2018 r.
II – 1250,00 zł (możliwość zapłaty gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia)

Egzamin płatny osobno – 350,00 zł.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydajemy tylko członkom Stowarzyszenia po pozytywnym zdaniu egzaminu.

Egzamin w formie pracy pisemnej przesyłanej pocztą na adres Stowarzyszenia, przygotowanej zgodnie z przedstawionymi na kursie kryteriami.

Możliwość wycofania dokonanej wpłaty do dnia 27 marca 2018 r. z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wys. 100,00 zł.

Po 27 marca 2018 r. dokonanych wpłat nie zwracamy.

UWAGA! zmiana miejsca: sala w budynku Instytutu Muzykologii UJ, ul Westerplatte 10

ul. św. Filipa 23

Zajęcia obejmują 60 godz. szkoleniowych.

Rozpoczynają się w poniedziałek 09 kwietnia 2018 r. o godz. 9:30 i trwać będą do soboty 14 kwietnia 2018 r.

Prowadzone będą codziennie od godz. 9:00 do 18:45 (w sobotę do godz. 16:00) z godzinną przerwą na obiad i przerwami na kawę.

Koszt obiadu nie jest wliczony w cenę kursu.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydajemy tylko członkom Stowarzyszenia po pozytywnym zdaniu egzaminu.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank PKO BP 63 1020 2906 0000 1402 0128 9735