Uczestniczymy w Kongresie PTP w Gdańsku. W dyskusji panelowej dotyczącej opieki naprzemiennej Stowarzyszenie reprezentuje dr Maria Kujawa.