Organizator: Polskie Towarzystwo PTPS

Tematyka:

  • Ustawa o biegłych
  • Prawne podstawy funkcjonowania biegłego
  • Odpowiedzialność karna i cywilna biegłego
  • Ubezpieczenie