więcej na stronie:  www.konferencjakliniczna.uj.edu.pl