Kurs odbędzie się. Uwaga: zmiana miejsca: Instytut Muzykologii UJ – sala nr 3, ul. Westerplatte 10

Prowadzący: mgr Marek Matkowski – autor pierwszego podręcznika MMPI oraz programów komputerowych wspierających diagnozę psychologiczną. Przez wiele lat prowadził zajęcia z diagnozy w oparciu o kwestionariusz MMPI na Uniwersytecie Wrocławskim oraz przeprowadził kilkadziesiąt warsztatów dla psychologów poświęconych tej metodzie.

Program szkolenia:

Krótka historia testu i jego modyfikacje (MMPI-R, MMPI-A, MMPI-2).
Administracja testu:
obliczanie wyników i wykreślanie profilu;
kodowanie i analiza konfiguracyjna profilu z wykorzystaniem wskaźników.
Ocena trafności testu:
wykorzystanie skal kontrolnych;
typy zafałszowania profilu;
trafność skali F i wskaźnika F-K;
diagnoza dewiacyjnych stylów odpowiadania;
diagnoza zafałszowania profilu w kierunku lepszego/gorszego przystosowania.
Interpretacja kliniczna skal.
Poszerzenie diagnozy w oparciu o interpretację wybranych skal dodatkowych i podskal klinicznych.
Ogólne zasady interpretacji testu.
Diagnoza w wybranych obszarach praktyki sądowej.
Interpretacje przypadków – możliwości wykorzystania MMPI-2 w opiniodawstwie psychologiczno – sądowym.

Osoby które nie są członkami SPSwP prosimy o przywiezienie kopii dyplomu psychologa.

Harmonogram zajęć:

04 listopada 2017 r. (sobota) – w godz. od 10:00 do 17:00
05 listopada 2017 r. (niedziela) – 9:00 – 13:00

Szkolenie odbędzie się w sali nr 3 przy ul.Westerplatte 10 Instytut Muzykologii UJ.

Cena: 450,- zł ; dla członków SPSwP: 410,- zł

przy wpłacie całej kwoty lub zaliczki w wys. 200 zł do 15 października.

Po tym terminie koszt szkolenia 470,- zł.

UWAGA: Cena nie zawiera kosztu posiłku (obiadu).

Wpłaty można dokonać na miejscu.

Szkolenie wchodzi w zakres szkoleń rekomendacyjnych SPSwP