17 i 18 maja 2019 roku w Centrum Konferencyjnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP pt. „W zdrowiu i w chorobie – trajektorie jakości życia” organizowana przez Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Sekcję Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Konferencję otworzy prorektor do spraw kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, w spotkaniu uczestniczyć będą również prorektor do spraw współpracy krajowej i międzynarodowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

W czasie obrad zaprezentowane zostaną różne perspektywy teoretyczne oraz najnowsze wyniki badań w obszarze jakości życia współczesnego człowieka oraz możliwości jej osiągania, zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie. Wygłoszone zostaną 4 wykłady plenarne, 50 referatów oraz zaprezentowane 16 plakatów multimedialnych w 10 sesjach tematycznych i 2 sesjach plakatowych. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz zacieśnienie interdyscyplinarnych kontaktów naukowych.

Tematy podczas konferencji to m.in.:

  • stres i radzenie sobie w zdrowiu i chorobie,
  • doświadczanie bólu i radzenie sobie z nim w kontekście jakości życia,
  • zdrowie i choroba w kontekście procesu starzenia się,
  • zdrowie i choroba z perspektywy systemów rodzinnych,
  • zdrowie i choroba w kontekście aktywności zawodowej,
  • zdrowie, choroba, jakość życia w kontekście zmian społecznych i kulturowych,
  • wsparcie społeczne w chorobie w perspektywie interpersonalnej i instytucjonalnej,
  • zmiana zachowań zdrowotnych – wyznaczniki, mechanizmy, konsekwencje,
  • zdrowie publiczne i promocja zdrowia,
  • wyzwania metodologiczne badań z zakresu psychologii zdrowia.