Zarząd Sekcji zwołuje Walne Zebranie Sekcji w dniu 15 maja br. (piątek) o godz. 19: 00 w pierwszym terminie i 19.15 w II terminie

Obrady Walnego Zebrania odbędą się w auli S205 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk.

Jest to ważne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, bardzo zależy nam na dużej frekwencji, dlatego proszę o pomoc w dotarciu do zainteresowanych.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca PTP