Przypominamy, że na stronie www.dialog.gov.pl została uruchomiona zakładka dotycząca zawodu psychologa. MPiPS przesłało nam do konsultacji roboczą wersję projektu Ustawy o zawodzie psychologa.

Poparliśmy uwagi do projektu wniesione przez ZG PTP.

Szczegóły na stronie PTP.

Dostaliśmy projekt założeń ze zmianami do ustawy dotyczącej zawodu psychologa. Z pisma wynika, że możliwe jest uzależnienie nadania uprawnień w zawodzie psychologa od:

a) ukończenia jednolitych studiów magisterskich

b) studiów 1-szego i 2 – giego stopnia

Szczegóły decyzji będą podane po uzyskaniu dalszych informacji.