Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego  informuje, że od dnia 23 marca 2015 r. do dnia 27 kwietnia br trwają konsultacje społeczne projektu ustawy o zdrowiu publicznym. Projekt oraz umówienie przebiegu uzgodnień międzyresortowych będzie udostępnione na stronie BIP Ministerstwa Zdrowia oraz RCL.

W załączeniu link:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12270850/katalog/12281758#12281758