Najnowsze informacje dotyczące pierwszego czytania projektu (druk sejmowy nr 1692) na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F71232FEC9EA00E3C125815400280A23

Do Biura Legislacyjnego Sejmu, Marszałka Sejmu i Biur Poselskich wysłaliśmy pismo wyrażające stosunek Stowarzyszenia do projektu.

Pismo wysłane do Marszałka Sejmu (do pobrania).

Wcześniej, aktualności – 07 stycznia 2017 r. – SPSwP poparło uwagi PTP.

PILNE !

Wszystkich psychologów mających uprawnienia do wydawania orzeczeń „na broń” prosimy o przesłanie danych dotyczących liczby wydanych orzeczeń w roku 2016 i 2017, oraz odwołań składanych przez policję.