Stowarzyszenie wraz z organizatorami II Kongresu Nauk Sądowych włączyło się w prace dotyczące wzmocnienia statusu biegłego.

Prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia o przesyłanie do dnia 15 marca informacji o wszelkich nieprawidłowościach, szczególnie dotyczących wypłacania należności za pracę biegłego.