Poselski projekt ustawy o broni i amunicji – można się z nim zapoznać na stronie Sejmu RP: www.sejm.gov.pl  w zakładce przebieg procesu legislacyjnego

Projekt dotyczy określenia zasad posiadania na terytorium RP broni i amunicji oraz jej nabywania i zbywania, przechowywania, noszenia, przenoszenia, używania, przywozu i wywozu za granicę, a także prowadzenia rejestru broni oraz funkcjonowania strzelnic.

4 listopada 2016 Projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 1692

Stowarzyszenie poparło uwagi wobec projektu złożone przez PTP

5 lipca 2017 skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu