Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie do wzięcia udziału w Kongresie.

Przesyłamy link do informacji o kongresie „Przywiązanie i trauma”, który odbędzie się w dniach 22 – 24 września br. w Rzymie.

http://www.fundacjaprzyjacielemartynki.pl/aktualno%C5%9Bci/90-kongres-trauma-i-przywiazanie.html

W zakładce „do pobrania” można zapoznać się z informacją o prelegentach i programem kongresu. Organizator dla uczestników z Polski zgodził się na cenę uczestnictwa w wysokości 250 euro, językiem obowiązującym jest język angielski.