Stowarzyszenie Psychologów Sądowych dziękuje wszystkim zaangażowanym w konferencję ” Dziecko świadek wyjątkowy”. Dziękujemy również wszystkim naszym członkom za ich obecność i czynny udział w wydarzeniu.