Przypominamy, że Kongres odbędzie się 18 listopada 2017 r. w Warszawie, więcej:   www.3kns.pl

Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce reprezentować będzie dr Maria Kujawa.

Prosimy o przesyłanie drogą mailową uwag dotyczących statutu i funkcjonowania biegłych sądowych.

Zapraszamy do udziału w obradach Kongresu.