Na stronie internetowej www.2kns.pl jest zamieszczona ankieta dla biegłych dotycząca wynagrodzenia biegłych i rzeczoznawców. Prosimy naszych biegłych o uwagi.