Z żalem zawiadamiamy, że dnia 26 października 2021 roku zmarła

dr Maria Grčar  

psycholog, Prezes honorowy SPSwP

Członek – Założyciel i długoletni Prezes Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce

Organizator i Kierownik  Pracowni Psychologii Sądowej IES, Ceniony dydaktyk, wykładowca uniwersytecki. Autorka artykułów naukowych. Inicjator wielu działań  na rzecz rozwoju psychologii sądowej. Dążyła skutecznie do wprowadzenia psychologii sądowej jako przedmiotu wykładanego na uniwersytetach.

Opracowała i realizowała wraz z zespołem Stowarzyszenia cykliczne szkolenia przygotowujące psychologów do pełnienia funkcji biegłego sądowego. W ramach działań związanych z dbałością o bezpieczeństwo społeczne odnosiła sukcesy w organizacji  szkoleń przygotowujących psychologów do badania osób posługujących się bronią i amunicją. Współpracowała z Prokuraturą i Ministerstwem  przy licznych  projektach programów i ustaw.

Angażowała się w pracę na rzecz dobra dziecka w procesach sądowych. Była długoletnim i cenionym biegłym sadowym i Autorką rzetelnych ekspertyz. Integrowała środowisko psychologów związanych z Wymiarem Sprawiedliwości .

Odszedł Człowiek o ogromnej wiedzy, doświadczeniu  i niekwestionowanym Autorytecie w środowisku psychologów sądowych.

Ponieśliśmy wielką stratę.

Rodzinie i bliskim składamy głębokie kondolencje.

Zarząd i Społeczność Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce.