w dniach 9 – 11 marca 2022 r. odbędzie się III edycja Dni Prawa i Psychologii organizowana przez

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA

Zapraszamy.

Więcej informacji podamy w terminie późniejszym.