Przypominamy, że badanie psychologiczne osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni

jest badaniem indywidualnym obejmującym wywiad, obserwację, testy psychologiczne

i metody jakościowe.