W dyskusji panelowej, która została wysoko oceniona, dotyczącej tzw. opieki naprzemiennej Stowarzyszenie reprezentowała dr Maria Kujawa.

Przygotowywana jest publikacja na ten temat.

Ponadto dr Maria Kujawa brała udział w sesjach dotyczących aktualności w psychologii sądowej.

W sesji poświęconej dyskusji o ustawie dotyczącej zawodu psychologa reprezentowała nas mgr Krystyna Wysocka.