Prowadzący: mgr Bartosz Kozłowski – psycholog, ratownik medyczny pracujący w Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie. Prowadził zajęcia z pierwszej pomocy dla studentów uczelni Warszawskich oraz przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń poświęconych zagadnieniom pierwszej pomocy.

Szkolenie składać się będzie z 2 części: teoretycznej (5h) i praktycznej (4h).

Program szkolenia:

– Pojęcie i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy w Polsce.
– Ocena stanu poszkodowanego.
– Definicja resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
– Zasady bezpiecznego zachowania i postępowanie w:
* Udarze,
* Zawale,
* Złamaniach, oparzeniach, ranach.
* Zasłabnięciu,
* Ataku epilepsji,
* Cukrzycy,
– Apteczka: skład i zastosowanie.
– Jak odróżnić hiperwentylację od stanów zagrożenia życia? – sytuacje kryzysowe w gabinecie.

Harmonogram zajęć: 29.07.2017 r. (sobota)– w godz. od 10:00 do 17:30

Miejsce szkolenia: ul. św. Filipa 23 w Krakowie

Koszt szkolenia: 130zł dla członków SPSwP i 160 zł dla pozostałych (przy wpłacie całej kwoty do 15 lipca).
Po tym terminie koszt szkolenia 150 zł dla członków SPSwP i 180zł dla pozostałych.