Termin szkolenia: TRZY SPOTKANIA

  • 27 – 28 stycznia 2018 r.
  • 10 – 11 lutego 2018 r.
  • 10 – 11 marca 2018 r.

Koszt szkolenia: 2350,00 zł przy wpłacie 600,00 zł do 15 stycznia 2018 r.

z dopiskiem KURS WEEKENDOWY

następne wpłaty najpóźniej przy II i III spotkaniu.

Po tym terminie

koszt szkolenia: 2450,00 zł z wpłatami w 3-ch ratach z dopiskiem KURS WEEKENDOWY:

  • I – 650,00 zł z terminem wpłaty do 27 stycznia 2018 r.
  • II – 800,00 zł (możliwość zapłaty gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia)
  • III – 1000,00 zł (możliwość zapłaty gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia)

Egzamin płatny osobno – 350,00 zł.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydajemy tylko członkom Stowarzyszenia po pozytywnym zdaniu egzaminu.

Egzamin w formie pracy pisemnej przesyłanej pocztą na adres Stowarzyszenia, przygotowanej zgodnie z przedstawionymi na kursie kryteriami.

Możliwość wycofania dokonanej wpłaty do dnia 15 stycznia 2018 r. z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wys. 100,00 zł.

Po 15 stycznia 2018 r. dokonanych wpłat nie zwracamy.

Miejsce szkolenia: sala w budynku Instytutu Muzykologii UJ, ul Westerplatte 10

Zajęcia obejmują 60 godz. szkoleniowych (po 20 godzin w każdym zjeździe)

Zajęcia rozpoczynają się:

– w sobotę od godz. 09:00

– w niedzielę do godz. 17:00

W tym godzinna przerwa obiadowa i przerwy na kawę/herbatę.

Koszt obiadu nie jest wliczony w cenę kursu.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank PKO BP 63 1020 2906 0000 1402 0128 9735