Prowadzący: adw. dr Maciej Bocheński, dr prawa UJ, kryminolog, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, autor wielu publikacji dotyczących przestępczości seksualnej, kierownik projektu

badawczego „Formy prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych w Polsce”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki

Tematyka szkolenia: Przestępczość seksualna – problematyka prawnokarna;

Etiologia przestępczości seksualnej;

Formy prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych – teoria i praktyka;

Praktyczne problemy postępowań karnych w sprawach o przestępstwa seksualne.

Cele: Zapoznanie uczestników kursu z problematyką przestępczości seksualnej z perspektywy prawnej i kryminologicznej;

Prezentacja dorobku kryminologii i psychologii sądowej w zakresie etiologii przestępczości seksualnej oraz praktycznych implikacji wyników badań empirycznych i teorii etiologicznych;

Zaprezentowanie uczestnikom odmienności w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa seksualne;

Zaznajomienie uczestników szkolenia ze stosowanymi środkami prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych.

Termin szkolenia: sobota 25 listopada od godz. 9:30 do 17:30 (w tym przerwa obiadowa)

niedziela 26 listopada od godz. 9:00 do 13:00

Szkolenie odbędzie się w sali przy ul. św. Filipa 23 w Krakowie.

Koszt szkolenia: 450,- zł ; dla członków SPSwP: 410,- zł przy wpłacie całej kwoty lub zaliczki w wys. 200 zł do 27 października.

Po tym terminie koszt szkolenia 470,- zł.