Prowadzący: mgr Andrzej Janiak

Szkolenie organizowane przy współpracy z Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE

ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2

Koszt: 370 zł przy płatności do 25.09.2015 r. Dla członków Stowarzyszenia 350 zł

400 zł przy płatności po 25.09.2015 r. członkowie Stowarzyszenia 370 zł