Uwaga! zmiana miejsca szkolenia – zajęcia odbędą się w sali Inst. Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10.

Termin szkolenia: TRZY SPOTKANIA

07 – 08 października 2017 r.

21 – 22 października 2017 r.

04 – 05 listopada 2017 r.

Koszt szkolenia: 2150,00 zł przy wpłacie 1000,00 zł do 20 września 2017 r.

z dopiskiem KURS WEEKENDOWY

następne wpłaty najpóźniej przy II i III spotkaniu.

Po tym terminie

koszt szkolenia: 2250,00 zł z wpłatami w 3-ch ratach z dopiskiem KURS WEEKENDOWY:

I – 700,00 zł z terminem wpłaty do 20 września 2017 r.

II – 850,00 zł (możliwość zapłaty gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia)

III – 700,00 zł (możliwość zapłaty gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia)

Egzamin płatny osobno – 300,00 zł.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydajemy tylko członkom Stowarzyszenia po pozytywnym zdaniu egzaminu.

Egzamin w formie pracy pisemnej przesyłanej pocztą na adres Stowarzyszenia, przygotowanej zgodnie z przedstawionymi na kursie kryteriami.

Możliwość wycofania dokonanej wpłaty do dnia 20 września 2017 r. z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wys. 100,00 zł.

Po 20 września 2017 r. dokonanych wpłat nie zwracamy.

Miejsce szkolenia: sala w budynku Instytutu Muzykologii UJ, ul Westerplatte 10

Zajęcia obejmują 60 godz. szkoleniowych (po 20 godzin w każdym zjeździe)

Zajęcia rozpoczynają się:

– w sobotę od godz. 09:00

– w niedzielę do godz. 17:00

Godzinna przerwa obiadowa, koszt obiadu nie jest wliczony w cenę kursu.