Szkolenie odbędzie się w późniejszym terminie.

Termin szkolenia: 03 – 08 lipca 2017 r.

Koszt szkolenia: 1950,00 zł przy wpłacie całej kwoty lub 1000,00 zł do 19 czerwca 2017 r.

Po tym terminie koszt szkolenia: 2050,00 zł z możliwością wpłaty w 2-ch ratach:

I – 1000,00 zł z wpłatą w terminie do 30 czerwca 2017 r.
II – 1050,00 zł (możliwość zapłaty gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia)

Egzamin płatny osobno – 300,00 zł.

Możliwość wycofania dokonanej wpłaty do dnia 19 czerwca 2017 r. z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wys. 100,00 zł.

Po 19 czerwca 2017 r. dokonanych wpłat nie zwracamy.

Szkolenie prowadzone będzie w siedzibie Stowarzyszenia w Krakowie, ul. św. Filipa 23

Zajęcia obejmują 60 godz. szkoleniowych.

Rozpoczynają się w poniedziałek 03 lipca 2017 r. o godz. 9:30 i trwać będą do soboty 08 lipca 2017 r.

Prowadzone będą codziennie od godz. 9:00 do 18:45 z godzinną przerwą na obiad i przerwami na kawę.

Koszt obiadu nie jest wliczony w cenę kursu.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydajemy tylko członkom Stowarzyszenia po pozytywnym zdaniu egzaminu.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank PKO BP 63 1020 2906 0000 1402 0128 9735