Start Walne
Walne PDF Drukuj

Dnia 16 kwietnia 2016 odbyło się w siedzibie SPSWP w Krakowie walne zebranie członków Stowarzyszenia.

Przyjęto sprawozdania z kadencji 2012 - 2016.

Walne zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. Wybrano nowe władze Stowarzyszenia.

Walne zebranie przyjęło uchwałę o podwyższeniu składek członkowskich 70 zł od 2017 r.

Dziękujemy wszystkim osobom, które uzupełniły składki.  Pozostałych członków prosimy o  zaległe wpłaty.

Zebranie walne nie podjęło uchwały dotyczącej zmian w wysokości składki licencyjnej dla psychologów uprawnionych do badania osób posługujących się bronią. Wysokość składki licencyjnej od początku działalności SPSwP - 250 zł rocznie.

Wszystkich członków zapraszamy do współpracy.

Najbliższe walne zebranie odbędzie się w roku 2018.