Start Szkolenia 02 – 03 maja 2020 r. WEEKENDOWY kurs-przygotowujący do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni
02 – 03 maja 2020 r. WEEKENDOWY kurs-przygotowujący do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni PDF Drukuj

Kurs będzie prowadzony w wersji on-line. Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wpłatę zaliczki do dnia 22 kwietnia.

 

Termin szkolenia:     TRZY SPOTKANIA

02 – 03   maja 2020 r.

16 – 17   maja 2020 r.

30 – 31   maja 2020 r.

 

Koszt szkolenia: 2450,00 zł przy wpłacie całej kwoty lub 650,00 zł  do 15 kwietnia 2020 r.

z dopiskiem KURS WEEKENDOWY

następne wpłaty najpóźniej przy II i III spotkaniu.

Po tym terminie

koszt szkolenia: 2600,00 zł z możliwością wpłat w 3-ch ratach z dopiskiem KURS WEEKENDOWY:

I -      600,00 zł  z terminem wpłaty do 02 maja 2020 r.

II -   1000,00 zł  z terminem wpłaty do 16 maja 2020 r.

III -  1000,00 zł  z terminem wpłaty do 30 maja 2020 r.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:

Bank PKO BP 63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

W dniu rozpoczęcia kursu prosimy o przedłożenie dowodu wpłaty.

 

Egzamin płatny osobno - 350,00 zł, dla członków Stowarzyszenia 200,00 zł

Egzamin: w formie pracy pisemnej, przygotowanej zgodnie z przedstawionymi na kursie kryteriami.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydajemy wszystkim psychologom po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

 

W przypadkach uzasadnionych istnieje możliwość wycofania wpłaty do dnia  20.04.2020 r.    z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wys. 100,00 zł.

Po 20.04.2020 r. dokonane wpłaty zwracamy tylko w udokumentowanych przypadkach losowych.

 

Miejsce szkolenia: sala nr 3 w budynku Instytutu Muzykologii UJ, ul Westerplatte 10 w Krakowie

 

Zajęcia obejmują 60 godz., obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowa

Zajęcia rozpoczynają się:

-  w sobotę  od  godz.  09:30

-  w niedzielę zajęcia trwają do godz.  17:30    (w tym godzinna przerwa obiadowa i przerwy na kawę/herbatę.)

Uwaga: koszt obiadu nie jest wliczony w cenę kursu.