Start Szkolenia 09 lutego 2020 r. - Specyfika sądowej opinii dla nieletnich
09 lutego 2020 r. - Specyfika sądowej opinii dla nieletnich PDF Drukuj

 

 

Szkolenie ma na celu wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności  polegające na analizie akt sprawy, projektowaniu badania, badaniu i przygotowaniu opinii.

Zagadnienia:

- poznanie możliwych do wykorzystania narzędzi diagnostycznych do badania nieletniego i jego rodziny

- wiedza na temat najczęściej stawianych przez Sąd pytań do biegłego

- nabycie umiejętności projektowania badań i formułowania opinii

- poznanie stosowanych środków wychowawczych, poprawczych i leczniczych w oparciu o Ustawę o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich

- wiedza na temat istniejących rodzajów placówek pomocowych.


Prowadzący:  mgr Anika Świątek – psycholog i psychoterapeuta, biegła przy Sądzie Okręgowym w Krakowie

 

Kurs odbędzie się w dniu 09 lutego 2020 r. w Krakowie przy ul. Westerplatte 10 (Instytut Muzykologii UJ, sala nr 3)

Czas trwania:  od godz. od 09:00 do 17:00

 

Koszt szkolenia:  330,- zł, dla członków Stowarzyszenia 300,- zł

Wpłat w terminie do 22 stycznia 2020 r., po tym terminie koszt szkolenia 370,- zł.

Uwaga: Koszt szkolenia nie obejmuje kosztu obiadu.