Start Szkolenia 12 – 13 stycznia 2019 r. WEEKENDOWY Kurs przygotowujący do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni i Licencji Stowarzyszenia
12 – 13 stycznia 2019 r. WEEKENDOWY Kurs przygotowujący do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni i Licencji Stowarzyszenia PDF Drukuj

Kurs odbędzie się. Brak wolnych miejsc !

 

Termin szkolenia:     TRZY SPOTKANIA

12 – 13   stycznia 2019 r.

26 – 27   stycznia 2019 r.

09 – 10   lutego    2019 r.

 

Koszt szkolenia: 2450,00 zł przy wpłacie całej kwoty lub 650,00 zł  do 28 grudnia 2018 r.

z dopiskiem KURS WEEKENDOWY

następne wpłaty najpóźniej przy II i III spotkaniu.

Po tym terminie

koszt szkolenia: 2600,00 zł z możliwością wpłat w 3-ch ratach z dopiskiem KURS WEEKENDOWY:

I -      600,00 zł  z terminem wpłaty do 12 stycznia 2019 r.

II -   1000,00 zł  z terminem wpłaty do 26 stycznia 2019 r.

III -  1000,00 zł  z terminem wpłaty do 09 lutego    2019 r.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:

Bank PKO BP 63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

W dniu rozpoczęcia kursu prosimy o przedłożenie dowodu wpłaty.

 

Egzamin płatny osobno - 350,00 zł.

Egzamin w formie pracy pisemnej przesyłanej pocztą na adres Stowarzyszenia, przygotowanej zgodnie z przedstawionymi na kursie kryteriami.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydajemy wszystkim psychologom po pozytywnym zdaniu egzaminu.

Licencja tylko dla członków Stowarzyszenia.

 

W przypadkach uzasadnionych istnieje możliwość wycofania wpłaty do dnia  04 stycznia 2019 r. z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wys. 100,00 zł.

Po 04 stycznia 2019 r. dokonane wpłaty  zwracamy tylko w udokumentowanych przypadkach.

 

Miejsce szkolenia: sala nr 3 w budynku Instytutu Muzykologii UJ, ul Westerplatte 10 w Krakowie

 

Zajęcia obejmują 60 godz., obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowa

Zajęcia rozpoczynają się:

-  w sobotę  od  godz.  09:30

-  w niedzielę zajęcia trwają do godz.  17:00    (w tym godzinna przerwa obiadowa i przerwy na kawę/herbatę.)

Uwaga: koszt obiadu nie jest wliczony w cenę kursu.